Office Project Professional 2007 SP2 Key Office Publisher 2007 Key Office OneNote 2007 Key Office InfoPath 2007 Key Office Groove 2007 Key Office Outlook 2007 Key Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet
Često ste nas pitali

  Da li moram da plaćam održavanje jer ja ne živim u stanu (ili ne koristim poslovni prostor)?
Odg.: Da, održavanje se mora plaćati bez obzira da li se u zgradi stanuje, i bez obzira na to u koju se namjenu koristi prostor. (Pismeni odgovor smo dobili i od Sekretirijata za komunane poslove).

 

–   Ko upravlja parama koje se uplaćuju mjesečno?
Odg.: Novcem isključivo raspolaže upravnik ulaza. Mi jedino imamo uvid u izvode i na taj način javno objavljujemo na šta su utrošena sredstva i prilive novca.

 

–   Da li je iznosom koji se mjesečno uplaćuje Vašoj firmi obuhvaćeno i čišćenje?
Odg.: Da, pored administracije koju vodimo za Vas mi čistimo u i oko zgrade, mijenjamo sijalice, vršimo osnovne popravke, prikupljamo ponude, organizujemo sve ostale popravke, komuniciramo sa trećim licima…

 

–   Kome ide iznos koji ja kao stanar mjesečno uplaćujem?
Odg.: 
Kompletan iznos akontacije za održavanje uplaćujete na žiro račun vaše Skupštine stanara. Na kraju mjeseca nama se plaća ugovorom definisan iznos za naše usluge. Iznos  naših usluga zavisi od zahtjeva i potreba skupštine stanara, na koji način i koliko često se vrši održavanje, da li ćete se odlučiti za naše kompletne usluge ili za dio usluga, kolika je veličina ulaza koji se održava, koliki je ukupan prihod ulaza koji se održava… Ostatak novca ostaje na računu skupštine stanara i skuplja se za vanredne popravke, krečenje, sanacije, uređenje ulaza i slicno. (Ovo je jedno od najčešćih pitanja koje stanari ne razumiju i misle da mjesečne iznose u kompletu uplaćuju našoj firmi).

 

–   Može li održavanje da se uplati za nekoliko mjeseci unaprijed?
Odg.: Da, možete, i na Vašem računu će biti upisan negativan iznos koji će se odnositi na pretplatu. Svakog mjeseca će se postepeno smanjivati dok se ne dođe do ponovne potrebe za plaćanjem.

 

–   Kako da računi glase na neko drugo ime u odnosu na uknjiženi posjedovni list stanara?
Odg.: Potrebno je da dostavite neki dokument iz koga se vidi ko je novi vlasnik ili da nam se obratite zahtjevom sa Vašim podacima i izjavom da ste saglasni da plaćate održavanje i da računi dolaze na Vaše ime. Firmama je dovoljno da to ovjere pečatom i potpisom izvršnog direktora, a fizička lica treba da ovjere izjavu u sudu ili u opštini.

 

–   Ja sam kupio stan prije 2 mjeseca; što će biti sa starim dugom i da li može biti izbrisan?
Odg.: Stari dug opterećuje novog vlasnika isto kao što se dešava ako ima duga za struju, vodu, smeće… Vi možete tužiti starog vlasnika, ako se već ne možete dogovoriti, ali ukoliko ne izvršite uplatu na vrijeme i advokat Vas utuži, bićete u obavezi platiti kompletan dug.

 

  Mene niko nije obavjestio da postoji Skupština i gdje sam ja potpisao da pristajem da plaćam održavanje?
Odg.: Obavještenje o održavanju Skupštine stanara mora biti javno okačeno sa naznačenim datumom, vremenom i mjestom održavanja Skupštine stanara. Niko od stanara ne treba pojedinačno biti obavještavan. Ako na Skupštini prisustvuje više od 50% stanara, sve njene odluke su zakonske. Svi stanari su dužni da poštuju zakonske obaveze o održavanju svoje zgrade. Stanari nigdje ne treba da potpisuju ukoliko je formirana Skupština stanara, i ako je tako odlučeno treba da plaćaju jer je to zakon propisao. Takođe, računi koje mi šaljemo svakog mjeseca ne moraju biti potpisani kao dokaz da ste ih primili, isto kao što ne potpisujete ni račune od smeća, struje, vode…

 

* Na većinu ovih pitanja odgovore je dala ili državna institucija ili pravni zastupnik – advokat.


Naši prijatelji