404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to fd.langall.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • fd.langall.com/orghhh7.txt (port 80)
Kontakt
ul.Marka Radovica br.10 
velika bijela zgrada Abex-a iza Delta city-a
81000 Podgorica Montenegro
Tel/Fax.: +382 20/64-74-06;
E-mail: artgloria@t-com.me
www.ARTGLORIA.me
Sektor za finansije i računovodstvo za skupštine stanara:
Andrijana Radović
Br.tel: 067 24 29 34
Aleksandar Jovanović
Br.tel: 067 26 30 91
E-mail: artgloriapg@gmail.com
 

Sektor za administraciju za skupštine stanara:

Dejan Marković
Br.tel: 067 62 95 85
E-mail: dejan.markovic@artgloria.me
Milena Stamatović
Br.tel: 067 64 51 80
E-mail: milena.stamatovic@artgloria.me

Pravni sektor:

Jovana Gačević
Br.tel: 067 33 55 18
E-mail: pravnisektor@artgloria.me

Vanja Lackanović
Br.tel: 067 24 29 25
E-mail: skupstinastanara@t-com.me

Sektor za tehničko održavanje i izvođenje radova:
Marko Radunović
Br.tel: 067 62 93 75
E-mail: marko.radunovic@artgloria.me

Sektor za redovno održavanje:

Ivan Zogović
Br.tel: 067 26 30 92
E-mail: ivan.zogovic@artgloria.me


Sektor za generalno čišćenje i održavanje poslovnih prostora:

Vuk Vukićević
Br.tel: 067 64 44 62
E-mail: vuk.vukicevic@artgloria.me


Knjigovodstvo firme:
Jelica Jaridić
Br.tel: 067 64 49 36
E-mail: abgradnja@t-com.me

 


Naši prijatelji