Forbidden

Access Forbidden

Kontakt
ul.Marka Radovica br.10 
velika bijela zgrada Abex-a iza Delta city-a
81000 Podgorica Montenegro
Tel/Fax.: +382 20/64-74-06;
E-mail: artgloria@t-com.me
www.ARTGLORIA.me
Sektor za finansije i računovodstvo za skupštine stanara:

Aleksandar Jovanović
Br.tel: 067 26 30 91
Filip Lukačević
067242-934
E-mail: artgloriapg@gmail.com
Sektor za administraciju za skupštine stanara:

Dejan Marković
Br.tel: 067 62 95 85
E-mail: dejan.markovic@artgloria.me
Milena Stamatović
Br.tel: 067 64 51 80
E-mail: milena.stamatovic@artgloria.me

Pravni sektor:

Vanja Lackanović
Br.tel: 067 24 29 25
E-mail: skupstinastanara@t-com.me

Jelena Tomašević
067/335-518
E-mail: pravnisektor@artgloria.me

Sektor za tehničko održavanje i izvođenje radova:
Marko Radunović
Br.tel: 067 62 93 75
E-mail: marko.radunovic@artgloria.me

Sektor za redovno održavanje:

Ivan Zogović
Br.tel: 067 26 30 92
E-mail: ivan.zogovic@artgloria.me


Sektor za generalno čišćenje i održavanje poslovnih prostora:

Jelena Marović
Br.tel: 067/644-462
E-mail:

jelena.marovic@artgloria.me


Knjigovodstvo firme:
Jelica Jaridić
Br.tel: 067 64 49 36
E-mail: abgradnja@t-com.me

 


Naši prijatelji