Šta Vam nudimo

Mi smo firma kojoj su osnovne djelatnosti profesionalno organizovanje i vođenje Skupština stanara. Po tom pitanju smo jedinstveni na našem području. Trudimo se da nađemo odgovor na sva pitanja u vezi Skupštine stanara i organizacije u Vašoj zgradi. Takođe imamo sve neophodne mašine i znanje kada je u pitanju održavanje objekata.

 

Koje usluge mi nudimo u sklopu redovnog održavanja:

 

1. Vođenje kompletne administracije za Skupštinu stanara. To je takoreći kompletan posao upravnika. U te usluge spadaju:

 • Svakodnevno preuzimanje izvoda iz banke;
 • Vođenje evidencije i pravljenje mjesečnih izvještaja o uplatama stanara koji se javno objavljuju;
 • Pravljenje periodičnih i godišnjih izvještaja o rashodima kao i kontrola istih koji se javno objavljuju;
 • Slanje mjesečnih računa za održavanje zgrade svakom stanaru pojedinačno;
 • Slanje mjesečnih izvještaja kao i kompletne dokumentacije opunomoćenom advokatu na osnovu kojih se pokreće utuženje stanara koji ne plaćaju redovo održavanje;
 • Vođenje kompletne administracije potrebne za Skupštinu stanara (preregistracije, pravljenje odluka, obavještenja, komunikacija sa trećim licima, sređivanje bilansa za dobijanje kredita kod banki i sl…);
 • Popunjavanje i nošenje naloga za prenos sredstava u banku pošto upravnik potpiše i ovjeri.

 

2. Održavanje higijene u ulazu i oko zgrade sa našim materijalom: 

 • Jednom neđeljno čišćenje zajedničkih podnih površina hodnika, stepenica, podesta;
 • Čišćenje se vrši uvijek istim danom u neđelji i vrši ga uvijek isto osoblje;
 • Kontakt sa poslovođom a ne sa osobama koje čiste (napominjemo da poslije svakog obavljenog posla neko od ovlašćenih stanara mora potpisati nalog o kvalitetno izvršenim poslovima);
 • Čišćenje kompletnog lifta, ulaznih vrata, rukohvata, poštanskih sandučića, portala, skidanje paučine i svega što se nalazi u ulazu a pripada zajedničkoj imovini;
 • Čišćenje oko zgrade i kupljenje krupnog smeća;
 • Pražnjenje kante za smeće iz ulaza i odstranjivanje reklamnog materijala;
 • Generalno pranje ulaza vrši se jedan put godišnje. Čišćenje se vrši kombinacijom mašinskog pranja specijalizovanim mašinama i ručnog pranja uz korišćenje eko-hemikalija.

 

3. Održavanje zajedničke rasvjete u ulazu i oko zgrade sa našim materijalom:

 • Zamjena pregorelih sijalica jednom neđeljno;
 • Zamjena neispravnih sijaličnih grla jednom neđeljno;
 • Zamjena neispravnih i oštećenih prekidača zajedničke rasvjete (po prijavi kvara);
 • Štelovanje tajmera zajedničke rasvjete u ulazu.

 

4. Sitne poravke bez utroška dodatnog materijala:

 • U ove poslove spadaju svi radovi u zgradi gdje dodatno nije potrebno koristiti materijale za popravku (kao npr. popravka ulaznih vrata, štelovanje mehanizma za zatvaranje, pričvršćivanje plafonjerki, rukohvata, poštanskih sandučića, popravka vrata od hidranata, vodomjera, struje, zamjena izblijedjelih imena na interfonu, poš.sandučićima i sl.).

 

Pored gore pomenutog mi obavljamo i sljedeće poslove u toku redovnog održavanja:

 • Prikupljanje ponuda za radove koji su Vam potrebni a mi ih ne radimo (ugradnju video nadzora, interfona, magnetnih čitača, postavljanje demit fasade, rampi i slično);
 • Ukoliko skupština nema dovoljno novca za potrebne radove, osim odloženog plaćanja firmi Art Gloria, mozemo obezbijediti odloženo plaćanje i kod firmi sa kojima sarađujemo;
 • Specijalni tretman (pomoć) za stanare – socijalne slučajeve, po pitanju mjesečne obaveze plaćanja;
 • Savjeti u vezi određenih stvari – kao npr. popravki, jer mi imamo iskustva kako zbog djelatnosti koje naša firma obavlja (građevina) tako i zbog kontakata sa velikim brojem drugih objekata i upućenosti u njihove probleme;
 • Obezbjeđujemo samo jednu osobu za stalni kontakt sa vama;
 • Saradnja i stalna komunikacija sa drugim firmama koje su potrebne za redovno održavanje ulaza kao npr. lift, hidrocel i sl.;
 • Savjeti za opremanje i sređivanje kompletnog ulaza koje direktno možete dobiti od nas;

 

Da, dobro ste pročitali i shvatili da sve ovo spada u naše redovne poslove koje nudimo i uključeni su u fiksnu mjesečnu cijenu. U vanredne poslove spadaju sljedeće usluge za koje nas možete angažovati ili sklopiti dodatni ugovor o periodičnom održavanju:

 • Održavanje garaža (pranje, zamjena sijalica, kontrola sistema…);
 • Krečenje (obično se veže obaveza krečenja na svake 2 godine);
 • Održavanje zelenih površina (košenje, zalivanje, odvoz pokošene trave, vađenje troskota…);
 • Poliranje mermera (obično ide 2 puta godišnje sa generalnim pranjem);
 • Čišćenje snijega;
 • Očepljavanje oluka, čišćenje nadstrešnica i sl. (na mjesečnom nivou);
 • Svi zanatski radovi (u stalnom radnom odnosu imamo nekoliko zaposlenih majstora koji Vam u svakom momentu mogu izaći u susret).


Naši prijatelji